Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR


Hore

172. schôdza

Obsah

Program

K O M U N I K É
z mimoriadneho rokovania vlády Slovenskej republiky 23. septembra 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na mimoriadnej schôdzi a rokovala pod vedením svojho predsedu Vladimíra Mečiara.
   Na zasadnutí neboli prítomní: ministerka zahraničných vecí Zdenka Kramplová, minister životného prostredia Jozef Zlocha, minister pre správu a privatizáciu národného majetku Peter Bisák, ministerka školstva Eva Slavkovská a minister obrany Ján Sitek.

   Jediným bodom dnešného mimoriadneho rokovania vlády SR bolo schválenie Návrhu na vyčlenenie vojakov v činnej službe z početného stavu Armády Slovenskej republiky na zabezpečenie ochrany verejného poriadku počas volieb a referenda v roku 1998.
   V súlade s ustanoveniami § 3 a § 70 zákona Národnej rady SR č. 171/1993 Z.z. a po dobrých skúsenostiach v rokoch 1992 a 1994 vláda v prijatom uznesení uložila ministrovi obrany vyčleniť potrebný počet vojakov v činnej službe z početného stavu Armády SR do podriadenosti ministra vnútra na posilnenie policajných hliadok pre potreby zabezpečenia nerušeného priebehu volieb a referenda v čase od 06.00 h dňa 25. septembra 1998 do 26. septembra 1998 do 24.00 h a od 06.00 h dňa 13. novembra 1998 do 14. novembra 1998 do 24.00 h.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 23. septembra 1998
   TIO Úradu vlády SR