Program pre podporu rozvoja vedomostnej spoločnosti a európskych politík


 

 

Dokument PDF Metodické usmernenie na predkladanie žiadostí o dotáciu Programu pre podporu rozvoja vedomostnej spoločnosti a európskych politík

 

Výnos a smernica o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

 

Dokument PDF Poskytnuté dotácie z Programu pre podporu rozvoja vedomostnej spoločnosti a európskych politík v roku 2008

Dokument PDF Poskytnuté dotácie z Programu pre podporu rozvoja vedomostnej spoločnosti a európskych politík v roku 2009