Aktuality


Dňa 30.12.2008 Klub generálov SR spoločne s Úradom vlády SR odhalili pamätnú tabuľu venovanú 90.výročiou príchodu česko-slovenských vojsk do Bratislavy (1.1.1919). Na krátkom slávnostnom zhromaždení sa zišlo asi 80-100 ľudí a podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič predniesol krátky príhovor, v ktorom vyzdvihol odvahu vtedajších česko-slovenských legionárov a ich oddanosť národným a demokratickým ideálom. Odhalenie pamätnej tabule bolo spojené aj so skromnou výstavou dobových fotografií a dokumentov v priestoroch vydavateľstva Veda na Štefánikovej ulici 3 a Úradu vlády SR na Štefánikovej 2.