Kontakty


Adresa sídla SEPaVS ÚV SR:
Sekcia európskej politiky a vedomostnej spoločnosti
Úrad vlády Slovenskej republiky
Štefánikova 2
Bratislava

Telefón
: +421 2 57295 503, 596
Fax: +241 2 5443 3838
E-mail: michaela.sumichrastova@vlada.gov.sk

Adresa ÚV SR: (Oficiálna poštová adresa)
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Telefón: 02/5729 5111
Fax: 02/5249 7595
E-mail: info@vlada.gov.sk