Úrad vlády SR vydal brožúru pre podnikateľov

03.02.2017

Predovšetkým pre podnikateľov je určená brožúra s názvom Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014-2020, ktorú vydal Úrad vlády SR práve v týchto dňoch. Ide o pomôcku pre tých, ktorí sa potrebujú rýchlo zorientovať v oblasti možností podpory svojich nápadov z fondov EÚ.

Publikácia obsahuje základné informácie o zameraní jednotlivých operačných programoch, špecifických cieľoch, ale aj príkladoch aktivít, ktoré môžu byť z daného operačného programu podporené, ako aj informáciu, kto všetko môže byť oprávneným žiadateľom.

Podnikatelia tu nájdu aj základný slovník pojmov, ktoré sa v rámci výziev a čerpania fondov používajú a stručný prehľad toho, čo je nutné absolvovať v rámci verejného obstarávania. Brožúra obsahuje aj zjednodušený model výberu projektov – teda čo sa s projektom v rámci hodnotenia deje od jeho predloženia podnikateľom až po samotné schválenie, resp. jeho uloženie do zásobníka projektov.

Publikáciu je možné získať bezplatne v Integrovanej sieti informačno-poradenských centier  v Žiline, Trnave, Nitre, Trenčíne, Košiciach a Prešove a takisto aj na webovom sídle eufondy.sk -  (http://www.partnerskadohoda.gov.sk/podnikatelia-a-fondy-eu-na-roky-2014-2020/)

Brožúra vznikla v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície  a informatizáciu   a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a je spolufinancovaná z ERDF.


Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.eufondy.sk


21824