Zbor poradcov predsedu vlády SR

Predseda Zboru poradcov predsedu vlády SR

Vladimír Faič


Zoznam členov Zboru poradcov predsedu vlády SR

Poradca pre makroekonomiku a stratégie
Peter Staněk

Poradca pre ekonómiu a prognostiku
Pavol Kárász

Poradca pre hospodársku a sociálnu politiku
Peter Magvaši

Poradca pre energetiku
Eduard Metke

Poradca pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka
Peter Bielik

Poradca pre dopravu
Peter Ondroušek

Poradca pre investície
Rastislav Chovanec

Poradca pre zdravotníctvo
Milan Dragula

Poradca pre školstvo
Libor Vozár

Poradca pre vedu
Jaromír Pastorek

Poradca pre zahraničnú politiku a medzinárodné vzťahy
Pavol  Hamžík

Poradca pre spravodlivosť
Eduard Barány

Poradca pre oblasť zahraničnoobchodných vzťahov
Ing. Quang Le Hong
8561

Dátum poslednej aktualizácie: 28.09.2015