Zákazky s nízkou hodnotou

Rekonštrukcia priestorov budovy Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 19.07.2018

Ušitie a dodanie jednotného pracovného oblečenia
Dátum zverejnenia: 19.07.2018

Archeologický výskum – zemné práce
Dátum zverejnenia: 26.06.2018

Zabezpečenie aktivity Roadshow 2018 II.
Dátum zverejnenia: 18.06.2018

Oprava vodovodného potrubia (rozvodu) teplej a studenej vody spojená s opravou vnútorného potrubia vykurovania
Dátum zverejnenia: 15.06.2018

Zájazd do Familyparku
Dátum zverejnenia: 06.06.2018

Pozáručný servis zariadení kopírovacej a kancelárskej techniky na 24 mesiacov
Dátum zverejnenia: 22.05.2018

Doplnenie už existujúceho reštauračného a kuchynského inventáru
Dátum zverejnenia: 18.05.2018

Ušitie a dodanie reštauračného textilu
Dátum zverejnenia: 18.05.2018

Zabezpečenie odborných prehliadok vyhradených technických zariadení – výťahov v objektoch Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 11.05.2018

Zabezpečenie školenia „Implementácia EŠIF 2014-2020 V
Dátum zverejnenia: 09.05.2018

Nákup a dodanie pracovného oblečenia, špeciálnych odevov a doplnkov
Dátum zverejnenia: 24.04.2018

Poskytovanie služieb práčovní na obdobie 12 mesiacov
Dátum zverejnenia: 18.04.2018

Maliarske, murárske a natieračské práce spojené s kladením podláh a výmenou dverí v administratívnych priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 16.04.2018

Zabezpečenie výroby, dodávky a montáže atypického výťahového elektrického rozvádzača
Dátum zverejnenia: 16.04.2018

Produkčné zabezpečenie kampane – Ukončenie úvodnej mediálnej kampane
Dátum zverejnenia: 16.04.2018

Organizačno – technické zabezpečenie Dňa Európy 2018
Dátum zverejnenia: 09.04.2018

Zabezpečenie aktivity Roadshow 2018 I. - Zabezpečenie výroby a dodanie propagačných predmetov
Dátum zverejnenia: 09.04.2018

CITY LIGHT kampaň Dňa Európy 2018
Dátum zverejnenia: 05.04.2018

Krátkodobé komplexné poistenie
Dátum zverejnenia: 22.03.2018

20435