Dokumenty ÚV SR

Základné dokumenty


Iné dokumenty

Výročné správy ÚV SR

Smernice

  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 9/2016 zo dňa 14. októbra 2016 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení smernice vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 24/2017 zo dňa 29. mája 2017 a smernice vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 26/2017 zo dňa 21. júna 2017. | Stiahnuť PDF - 1.16 MB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky číslo 16/2017 zo dňa 31. mája 2017 o obehu účtovných dokladov a neúčtovných dokladov | Stiahnuť PDF - 545.1 kB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 27/2017 zo dňa 17.júla 2017
  o verejnom obstarávaní | Stiahnuť PDF - 868.61 kB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 4/2017 zo dňa 28. februára 2017 o postupe pri vybavovaní žiadostí podľa zákona o e-Governmente | Stiahnuť PDF - 227.86 kB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 11/2016 zo dňa 27. júla 2016 o režimových opatreniach v objekte Úradu vlády Slovenskej republiky v znení smernice č. 24/2016 zo dňa 30. decembra 2016 a smernice č. 25/2017 zo dňa 30. mája 2017 | Stiahnuť PDF - 776.23 kB
Zobraziť všetky smernice >> 99

Dátum poslednej aktualizácie: 01.08.2018