Dokumenty ÚV SR

Základné dokumenty


Iné dokumenty

Výročné správy ÚV SR

Smernice

  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 11/2016 zo dňa 27. júla 2016 o režimových opatreniach v objekte Úradu vlády Slovenskej republiky v znení smernice č. 24/2016 zo dňa 30. decembra 2016 a smernice č. 25/2017 zo dňa 30. mája 2017 | Stiahnuť PDF - 776.23 kB
  Pokyn vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 1/2014 zo dňa 20. júna 2014, ktorým sa upravujú podrobnosti výberového konania na obsadenie voľného miesta vedúceho zamestnanca, ktorý bude vykonávať funkciu štatutárneho orgánu v príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je Úrad vlády Slovenskej republiky | Stiahnuť PDF - 372.8 kB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 4/2014 zo dňa 12. februára 2014 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky | Stiahnuť PDF - 524.45 kB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 5/2014 zo dňa 10. februára 2014
  o postupe vybavovania žiadostí podľa zákona o e-Governmente | Stiahnuť PDF - 359.52 kB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 2/2014 zo dňa 31.januára 2014
  o verejnom obstarávaní | Stiahnuť PDF - 793.48 kB
Zobraziť všetky smernice >> 99

Dátum poslednej aktualizácie: 07.09.2017