Základné kontakty

Telefónny zoznam vedúcich predstaviteľov ÚV SR

Adresa ÚV SR:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
 813 70 Bratislava

Telefón: 02 / 572 95 111
Fax: 02 / 524 97 595
e-mail: info@vlada.gov.sk

Oznam Kancelárie predsedu vlády Slovenskej republiky
V súvislosti so žiadosťami o sprístupnenie informácií adresovanými predsedovi vlády SR v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov si žiadateľov dovoľujeme informovať, že predseda vlády SR nie je osobou povinnou poskytovať informácie v zmysle cit. zákona.
Zároveň si dovoľujeme oznámiť, že žiadosti o sprístupnenie informácií je potrebné zasielať Úradu vlády SR, ktorý je osobou povinnou sprístupňovať informácie podľa zákona o slobode informácií, na e-mailovú adresu: info@vlada.gov.sk alebo poštou na adresu Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.

Podateľňa ÚV SR  

Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok: 8:00 - 15:00Obedňajšia prestávka: 11:45 - 12:15
e-mail: podatelna@vlada.gov.sk
tel.: 02 / 572 95 227, 572 95 401
fax: 02 / 524 97 595


Kontakty pre verejnosť

Telefón:  02/572 95 111
e-mail:    info@vlada.gov.sk, premier@vlada.gov.sk


Kontakt pre médiá


Hovorkyňa predsedu vlády SR: Beatrice Szabóová
Telefón: 00421 2 5729 5357
e-mail: beatrice.szaboova@vlada.gov.sk

Oficiálna foto na stiahnutie

Beatrice ofic 2


Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR
Telefón : 02 / 572 95 248
Fax : 02 / 524 97 625,
e-mail: tlacovyodbor@vlada.gov.sk; press@government.gov.sk

Hovorkyňa podpredsedu vlády SR pre investície: Monika Hucáková
e-mail: monika.hucakova@vlada.gov.sk

Hucakova
Správca web stránok

e-mail webmaster@vlada.gov.skZväčšiť mapu
6

Dátum poslednej aktualizácie: 02.05.2016