Dunajský nadnárodný program s novinkami na Národnom informačnom dni aj v Košiciach

23.03.2017

Úrad vlády SR  ako Národný kontaktný bod INTERREGu - Dunajského nadnárodného programu,  organizuje pre všetkých záujemcov o Dunajský nadnárodný program  ďalší zo série Národných  informačných dní spojený s diskusiou, ktorý sa  uskutoční  vo   štvrtok  23. marca 2017 od 10.00 h v Double Tree by Hilton Hotel na Hlavnej ulici č.1, Košice.

Národný informačný deň ponúkne kompletné informácie o Dunajskom nadnárodnom programe, jeho cieľoch, ale najmä o blížiacom sa vyhlásení v poradí 2.výzvy na čerpanie finančnej podpory pre nové projekty, ktorá za zdroje ERDF predstavuje sumu cca 50,83 mil. eur.  Účasť prisľúbili aj realizátori projektov z 1.výzvy, ktorí môžu - najmä počas diskusie - poskytnúť ostatným účastníkom seminára  cenné skúsenosti.

Výzva sa bude týkať  troch prioritných oblastí programu, ktorými sú: Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre a Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región. Pôjde napríklad o podporu inovatívnych systémov na zvýšenie kompetentnosti zamestnancov v podnikaní, lepšie plnenie sociálnych potrieb a  služieb,  o efektívne prístupy k zachovaniu, obnove a manažmentu biokoridorov a mokradí nadnárodného významu.  Výzva sa bude týkať aj sféry integrovaných prístupov k rozvoju manažmentu povodia Dunaja na zlepšenie vodného hospodárstva a predchádzanie vzniku povodní či pripravenosti civilnej ochrany a verejných orgánov v krízových situáciách.  O financie sa budú môcť uchádzať aj projekty prinášajúce zlepšenia v energetickej bezpečnosti či efektívnosti, napríklad vyvíjaním skladovacích a distribučných riešení aj v súvislosti s využívaním energie z obnoviteľných zdrojov.

Informácie o Dunajskom nadnárodnom programe, výzvach, projektoch, ako aj  o programe Národného informačného dňa spolu s relevantnými kontaktmi sú zverejnené na: www.danube.vlada.gov.sk .   Záujemcovia o účasť na podujatí sa môžu registrovať na ivan.zemko@vlada.gov.sk  v predĺženom termíne do pondelka 20.3.2017.

Vstup médií  na podujatie je voľný.
Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227

Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
 

22015