Víťazné školy si za Roadshow 2016 mohli dopriať lepšie vybavenie a pomôcky

31.08.2017

Úrad vlády SR odovzdal ceny školám, ktorých tímy sa stali víťazmi minuloročnej  súťaže Roadshow 2016 zameranej najmä na prípravu projektových zámerov podľa skutočne vyhlásených výziev na čerpanie eurofondov v programovom období 2014-2020. Do súťaže sa aktívne zapojilo 23 stredných škôl, ktorých štvorčlenné tímy študentov vypracovali svoje projektové zámery. Odborná porota z nich vybrala tri, ktoré spĺňali kritériá uskutočniteľnosti, inovatívnosti,  a ktoré sa najviac týkali potrieb v tom ktorom regióne.

Víťazom sa stala Stredná odborná škola technická Čadca s projektom Vybudovanie technického centra v meste Čadca. Tím „Technici“ tvorili: Jozef Vyšlan, Matúš Bozo, Dávid Holúbek a Andrej Kováčik.
  
Na druhom mieste sa umiestnila Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica s projektom Zachráňme spolu viac životov. Tím „Asistentky v akcii“ tvorili: Adriana Belušíková, Dominika Kuchtiaková, Adriana Ceconíková a Soňa Feješová.

Tretie miesto obsadila Obchodná akadémia Lučenec s projektom  Vodná nádrž Ľadovo – odstránenie dnových nánosov. Tím „Enviro tím“ tvorili: Filip Gábor, Erik Očovan, Annamária Ihringová a Daniela Nociarová.

Ocenení študenti si už individuálne ceny prevzali osobne na ich slávnostnom odovzdávaní v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR vo februári 2017, pričom finančné výhry vo výške 10.000 eur, 8.000 eur a 6.000 eur boli určené pre školy, ktoré víťazné tímy reprezentovali. Ceny si mali možnosť vybrať samotné školy, ktoré prejavili záujem najmä o technické či počítačové vybavenie, ale napríklad aj o  špeciálne resuscitačné modely a pod, ktoré pomôžu skvalitniť výučbu žiakov.

Všetci zástupcovia škôl prejavili záujem opätovne sa  do súťaže zapojiť: „Všetky vedomosti a skúsenosti, ktoré žiaci počas práce na tvorbe projektu nadobudli, ich výrazne obohatili do ďalšieho života. Bola to jednak „škola hrou“, keďže nešlo o reálne finančné prostriedky, no veríme tomu, že sa naši žiaci nebudú v budúcnosti báť pustiť sa aj do odvážnejších a náročnejších výziev, ktoré im fondy ponúkajú,“ dodala Ing. Jana Macháčková z Obchodnej akadémie v Lučenci.

Nový ročník Roadshow 2017 zorganizuje Úrad vlády SR opäť aj túto jeseň.

Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity

22672