Oznamy

Úrad vlády SR zverejnil výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta za člena Rady ÚVO
22.06.2017 Úrad vlády SR zverejnil výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta za člena Rady ÚVO Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení  a  v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky   č. 296 zo 14. júna 2017 k návrhu na určenie spôsobu výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie menovaných vládou Slovenskej republiky zverejnil na svojo...
Záverečná konferencia programov: Domáce a rodovo podmienené násilie a Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva
13.06.2017 Záverečná konferencia programov: Domáce a rodovo podmienené násilie a Ochrana a revitalizácia kultúrneho a ...Pozývame Vás  na záverečnú konferenciu programov: Domáce a rodovo podmienené násilie a Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, ktorá sa uskutoční dnes, 13.6.2017 o 10.00 h v hoteli   Double Tree by Hilton v Košiciach. Záverečné konferencie programov SK05 – Ochrana a revitalizácia k...
Zverejnenie výzvy na voľby do Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
09.06.2017 Zverejnenie výzvy na voľby do Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny László Bukovszky v súlade so štatútom výboru a rokovacím poriadkom volebného zhromaždenia výboru vyhlásil 9. júna 2017 na webovom sídle http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/ Výzvu na registráciu ka...
Tri úspešné programy podpory z grantov EHP a Nórska budú ukončené na troch konferenciách v Košiciach a Užhorode
09.06.2017 Tri úspešné programy podpory z grantov EHP a Nórska budú ukončené na troch konferenciách v Košiciach a Užho... Návšteva projektov, film o údržbe kultúrnych pamiatok, vystúpenie folklórnych súborov zo Slovenska a Ukrajiny či návšteva pamätníka M.R.Štefánika v Užhorode  - to všetko sú aktivity súvisiace s hneď troma záverečnými konferenciami programov: Zachovanie kultúrneho dedičstva, Domáce a rodovo podmienené ná...
Veľa zelene a špeciálny bioplynový reaktor -  Slovensko je ekologickejšie aj vďaka grantom EHP a Nórska
07.06.2017 Veľa zelene a špeciálny bioplynový reaktor - Slovensko je ekologickejšie aj vďaka grantom EHP a Nórska Tzv. zelené mestá, revitalizácia zelene, parkov, budovanie nových oddychových zón, prevencia pred povodňami, využitie dažďovej vody, Modré školy a zvýšená produkcia obnoviteľnej energie z biomasy – to všetko  bolo súčasťou  dvoch programov Prispôsobenie sa zmene klímy a Zelené inovácie v priemysle a ich...
Finále vedomostnej súťaže Mladý Európan 2017 má víťazov
06.06.2017 Finále vedomostnej súťaže Mladý Európan 2017 má víťazov Dnes, v utorok 6. júna 2017 sa v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnilo v poradí už 12. finále vedomostnej súťaže pre mladých ľudí Mladý Európan. Spolu 13 trojčlenných družstiev, ktoré tvorili študenti stredných škôl, víťazi regionálnych kôl, súťažilo v troch kolách. Prvé kolo pozostávalo z pomerne nár...
Finále vedomostnej súťaže Mladý Európan 2017
06.06.2017 Finále vedomostnej súťaže Mladý Európan 2017 V utorok 6. júna 2017 o 9.00 h sa v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční finále 12. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktorej organizátorom sú: Zastúpenie Európskej komise na Slovensku, sieť informačných centier Europe Direct a spoluorganizátorom a partnerom je Úrad vlády  SR  ako  Riadiaci orgán ...
Deti z detských domovov oslávili MDD na Úrade vlády SR
01.06.2017 Deti z detských domovov oslávili MDD na Úrade vlády SR Medzinárodný deň detí v záhrade Úradu vlády SR. Do záhrady Úradu vlády SR dnes, vo štvrtok 1. júna 2017 zavítalo takmer dvesto detí z detských domovov z celého Slovenska, aby tu spoločne oslávili ich sviatok - Medzinárodný deň detí.   Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie. V spolupráci...
Úrad vlády SR zriaďuje Centrum vzdelávania a hodnotenia štátnych zamestnancov
01.06.2017 Úrad vlády SR zriaďuje Centrum vzdelávania a hodnotenia štátnych zamestnancov V súvislosti s prijatím nového zákona o štátnej službe, ktorý nadobúda účinnosť dnes, 1. júna 2017, Úrad vlády Slovenskej republiky ako gestor zákona zriaďuje Centrum vzdelávania a hodnotenia, ktoré bude zabezpečovať vzdelávanie pre všetkých štátnych zamestnancov v oblastiach, ktoré vyplývajú z nového z...
Úrad vlády SR zverejnil novú výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu ÚVO
01.06.2017 Úrad vlády SR zverejnil novú výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu ÚVO Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom zneníav súlade s uznesením vlády Slovenskej republikyč. 141 zo dňa 29.3.2017 k návrhu Výzvy na prihlásenie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie a podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu Úradu...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
15225