Oznamy

Informačný deň o Dunajskom nadnárodnom programe
23.03.2017 Informačný deň o Dunajskom nadnárodnom programe Dunajský nadnárodný program sa pripravuje na vyhlásenie II. výzvy na čerpanie finančnej podpory pre nové projekty, ktorá za zdroje ERDF predstavuje sumu cca 50,83 mil. eur a ktorá sa bude týkať troch prioritných oblastí programu: Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, Dunajský región zodpoved...
Dunajský nadnárodný program s novinkami na Národnom informačnom dni aj v Košiciach
23.03.2017 Dunajský nadnárodný program s novinkami na Národnom informačnom dni aj v KošiciachÚrad vlády SR  ako Národný kontaktný bod INTERREGu - Dunajského nadnárodného programu,  organizuje pre všetkých záujemcov o Dunajský nadnárodný program  ďalší zo série Národných  informačných dní spojený s diskusiou, ktorý sa  uskutoční  vo   štvrtok  23. marca 2017 od 10.00 h v Double Tree by Hilton Hotel...
Komisie na posudzovanie projektov národnostných menšín odporučili podporiť projekty v plnej sume
21.03.2017 Komisie na posudzovanie projektov národnostných menšín odporučili podporiť projekty v plnej sumePätnásť komisií na posudzovanie projektov v rámci dotačného programu Úradu vlády Slovenskej republiky  Kultúra národnostných menšín 2017 odporučilo podporiť spolu 1342 projektov v sume 4 500 000 €,teda v plnej výškealokovaných prostriedkov.  Podrobnejšie údaje viažuce sa k jednotlivým národnostným menšinám...
Stretnutie analytických útvarov z iniciatívy úradu vlády
03.03.2017 Stretnutie analytických útvarov z iniciatívy úradu vládyInštitút pre stratégie a analýzy (ISA), analytický útvar ÚV SR, usporiadal vo štvrtok  2. marca 2017 prvé pracovné stretnutie zástupcov analytických jednotiek pôsobiacich v štátnej správe s cieľom vzájomne sa oboznámiť s prácou, problémami, ktorým čelia, doterajšími výsledkami a možnosťami spolupráce, ako ...
Burza príležitostí  v Košiciach vďaka Švajčiarskemu finančnému mechanizmu
01.03.2017 Burza príležitostí v Košiciach vďaka Švajčiarskemu finančnému mechanizmu Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) organizuje podujatie s očakávaným veľkým záujmom škôl, žiakov aj zamestnávateľov. Burza príležitostí sa uskutoční 2. marca 2017 v priestoroch Kunsthalle na Rumanovej 1 v Košiciach v čase od 9.00 do 17.00 hod. a otvorí  široké ponuky na prezentáciu škôl, žiako...
Prehľad stredajších bohoslužieb v kaplnke úradu vlády - marec 2017
01.03.2017 Prehľad stredajších bohoslužieb v kaplnke úradu vlády - marec 2017 1. marec o 16.00        Gréckokatolícka 8. marec o 16.00        Rímskokatolícka 15. marec o 16.00      Evanjelická 22. marec  o 16.00     Gréckokatolícka 29. marec  o 16.00     Rímskokatolícka 
P O Z V Á N K A  - TB na  tému  podpory subjektov sociálnej ekonomiky a rozvoja sociálneho podnikania
28.02.2017 P O Z V Á N K A - TB na tému podpory subjektov sociálnej ekonomiky a rozvoja sociálneho podnikania Pozývame Vás  na tlačový brífing, ktorý sa uskutoční dnes, v utorok 28. februára 2017 o 12.45 hod. v Hoteli Bôrik v Bratislave pri príležitosti workshopu na tému podpory subjektov sociálnej ekonomiky a rozvoja sociálneho podnikania. Účastníkmi brífingu budú: splnomocnenec vlády SR pre podporu naj...
Nebojme sa podnikať v sociálnej oblasti
27.02.2017 Nebojme sa podnikať v sociálnej oblasti Jedným z dôležitých nástrojov napredovania najmenej rozvinutých okresov, najmä v oblasti zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných, je podpora subjektov sociálnej ekonomiky a rozvoj sociálneho podnikania. Tejto téme je venovaný v poradí už druhý workshop, ktorý organizuje Úrad vlády SR – sekcia regionálneho...
Experti z OECD zdieľali svoje  skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja s úradom vlády
23.02.2017 Experti z OECD zdieľali svoje skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja s úradom vládyExperti z OECD zdieľali svoje  skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja s úradom vlády Vzdelávanie, politika trhu práce či posilnenie kompetencií samospráv – to všetko bude zohrávať kľúčovú úlohu v rozvoji menej rozvinutých regiónov nielen v SR, ale naprieč celou Európskou úniou. Aj táto my...
Na úrade vlády ocenili víťazov súťaže Roadshow 2016
22.02.2017 Na úrade vlády ocenili víťazov súťaže Roadshow 2016 V priestoroch Zrkadlovej sály Úradu vlády SR sa v stredu 22. februára 2017 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien víťazom súťaže Roadshow 2016, organizovanej Úradom vlády SR. Ceny odovzdali: vedúci Zastúpenia EK v SR Dušan Chrenek a vedúca služobného úradu Úradu vlády SR Tatiana Janečková súťažným tím...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
15225