Peter Žiga


minister životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia SR
Dátum narodenia 27. júl 1972
Miesto narodenia Košice
Vzdelanie Technická univerzita v Košiciach - dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce
  Ekonomická univerzita, Bratislava, špecializácia Podnikové hospodárstvo
  Gymnázium Šrobárova, Košice
   
Profesionálna prax:  
2010 – 2012    Národná rada SR,  predseda Výboru pre kontrolu vojenského spravodajstva, poslanec NRSR
2006 – 2010    Ministerstvo hospodárstva SR, štátny tajomník
2006 – 2006    Národná rada SR, poslanec
2003 – 2004    poradca generálneho riaditeľa SARIO
1998 – 2006    riaditeľ a konateľ súkromnej obchodnej firmy
1997 – 1998    riaditeľ odboru pre styk s verejnosťou VÚB, a.s. Bratislava
1995 – 1997    riaditeľ a konateľ súkromnej spoločnosti
   
Cudzie jazyky anglický jazyk
  nemecký jazyk
  ruský jazyk