Pracovný program predsedu vlády SR Roberta Fica v Bratislave v stredu 17. mája 2017

17.05.2017

9.30 h            
Úrad vlády SR (Nám. slobody 1)
100. zasadnutie BR SR
 
10.00 h          
Úrad vlády SR (Nám. slobody 1)
59. schôdza vlády SR – aktuálny program rokovania: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/922
Vstup zástupcov médií je cez vchod z Leškovej ulice.
 
13.00 h          
Incheba – kongresové centrum (Viedenská cesta)
účasť na 28. sneme ZMOS, prejav k účastníkom
22258