Pracovný program predsedu vlády SR Roberta Fica v okrese Dunajská Streda vo štvrtok 20. apríla 2017

20.04.2017


11.00 h    Šamorín, Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2
                prednáška pre študentov na tému Európska únia a Slovensko
                Fototermín v úvode prednášky

12.15 h    Kostolné Kračany, Schindler, a. s., Viedenská cesta 451
                stretnutie s vedením spoločnosti, prehliadka výrobných priestorov
                Možnosť účasti médií na prehliadke výrobných priestorov

13.10 h    Kostolné Kračany, Wertheim Elements, s. r. o., Kračanská cesta 49
                stretnutie s vedením spoločnosti, prehliadka výrobných priestorov
                Možnosť účasti médií na prehliadke výrobných priestorov

14.20 h    Šipošovské Kračany, Obecný dom, č. 149
                tlačová konferencia o absolvovanom pracovnom programe


22130