Pracovný program predsedu vlády SR Roberta Fica v pondelok 19. júna 2017 v Bratislave a vo Varšave

19.06.2017

9.00 h            
Ministerstvo financií SR, vchod z Kýčerského ulice
tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica, ministra financií SR Petra Kažimíra a riaditeľky Inštitútu finančnej politiky Lucie Šramkovej.                      
Téma: Nová makroekonomická prognóza
 
Následne predseda vlády SR Robert Fico odcestuje do Varšavy, kde sa uskutoční stretnutie predsedov vlád krajín V4 a Beneluxu. Lídri krajín V4 budú spolu s predsedami vlád Beneluxu hovoriť o doterajšej vzájomnej hospodárskej a politickej spolupráci, ale aj o možnostiach jej budúceho vývoja. Rokovať budú tiež o medzinárodných témach, ako brexit, migrácia či budúcnosť Európskej únie. Následne sa uskutoční už samostatné stretnutie premiérov V4, na ktorom zhodnotia plnenie programu končiaceho sa ročného poľského predsedníctva. Od 1. júla sa predsedníckou krajinou V4 stane Maďarsko.
 
Pracovný program predsedu vlády SR Roberta Fica vo Varšave
 
Úrad vlády Poľskej republiky
 
11.55 h           príchod predsedu vlády SR Roberta Fica
12.25 h           family photo
12.30 h           pracovné rokovanie predsedov vlád krajín V4 a Beneluxu
14.40 h           tlačová konferencia (simultánne tlmočenie)
 
 
Kráľovský zámok
 
15.40 h           family photo
15.45 h           stretnutie predsedov vlád krajín V4
16.40 h           slávnostné odovzdanie predsedníctva V4 Maďarsku
 
22398