Pracovný program predsedu vlády SR Roberta Fica v Trenčíne v piatok 17. februára 2017

17.02.2017

11.00 h       Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka – aula (Študentská 2)
                   prednáška na tému Slovensko a Európska únia, diskusia s poslucháčmi univerzity

12.15 h       Konštrukta –Industry, a.s. (K výstavisku 13)
                   stretnutie s vedením spoločnosti, oboznámenie sa s výrobným programom – prehliadka výskumno-vývojového pracoviska 
                   Fototermín pri príchode, možnosť účasti médií na prehliadke výrobných priestorov 

13.30 h       Virtual Reality Media, a.s. (Rybárska 1)
                   stretnutie s vedením spoločnosti, oboznámenie sa s výrobným programom 
                   Fototermín na začiatku stretnutia, možnosť účasti médií na prehliadke výrobných priestorov 
        
14.40 h       Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja (K dolnej stanici 20A)
                   stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja J. Baškom, spoločné rokovanie
                   Na začiatku fototermín 

15.00  h      Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja – kongresová miestnosť  (K dolnej stanici 20)
                   Tlačová konferencia o výsledkoch pracovného výjazdu


21866