Prehľad stredajších bohoslužieb o 16.00 v kaplnke Úradu vlády SR - september 2017

01.09.2017

6. september    Evanjelická
13. september  Gréckokatolícka
20. september  Rímskokatolícka 
27. september  Evanjelická

22675