Rada solidarity a rozvoja rokovala o dohode so živnostníkmi aj o možných dopadoch odchodu Grécka z eurozóny

15.06.2012

Ministerstvo financií prvýkrát oficiálne odhadlo možný scenár vývoja v Európskej únii po odchode Grécka, prípadne iných krajín z eurozóny. Pre Slovensko by to znamenalo prepad ekonomiky o 3,9 % v roku 2013 a spomalenie rastu v roku 2012 na 0,4 %. „Toto sú depresívne scenáre a veríme, že nenastanú,“ uviedol minister financií SR Peter Kažimír.

Predseda vlády SR Robert Fico informoval, že Národná banka Slovenska predpokladá na budúci rok hospodársky rast vo výške 3 % HDP. Konsolidačné opatrenia, ktoré vláda prijíma na ozdravenie verejných financií, však tento rast znížia o 0,4 % HDP. V tejto súvislosti premiér Robert Fico uviedol, že ak by bola splnená požiadavka zamestnávateľov o zrušení dvoch štátnych sviatkov, malo by to pozitívny vplyv vo výške 0,4 % HDP. „Dopad konsolidačných opatrení na hospodársky rast by bol v podstate vynulovaný a boli by sme krajina, ktorá by dokázala ozdravovať verejné financie bez vplyvu na hospodársky rast,“ povedal Robert Fico. O ktoré štátne sviatky by malo ísť, zatiaľ nie je rozhodnuté. V prípade cirkevných sviatkov sme viazaní medzinárodnou zmluvou, štátne sviatky civilného charakteru je možné zrušiť prostredníctvom zákona v Národnej rade SR.

„Vítam, že došlo k historickej dohode vlády a živnostníkov,“ zdôraznil premiér Robert Fico. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter informoval o troch najdôležitejších bodoch dohody. Po prvé, minimálny vymeriavací základ sa zmení na 50 % priemernej mzdy, čím sa živnostníkom upraví výška dôchodku tak, aby neboli odkázaní na sociálne dávky. Po druhé, bude zavedené trojročné obdobie, počas ktorého bude postupne zvyšovaná živnostenská konštanta na úroveň 1,486. Po tretie, výška paušálnych nákladov zostane zachovaná na úrovni 40 %, ale pri maximálnej mesačnej výške do 420 eur. Samotní živnostníci dohodu označili ako víťazstvo zdravého rozumu, dohodu, ktorá zabezpečí zdravý vývoj živnostenského stavu na Slovensku.

Rada solidarity a rozvoja sa na svojom zasadnutí zaoberala aj zavedením progresivity do registračných poplatkov za automobily nové, resp. dovezené zo zahraničia, čím by došlo k podpore nákupu nových áut na Slovensku. Rokovalo sa aj o novelizácii zákona o správnych poplatkoch. „Stavebné povolenie by nemalo byť rovnako drahé pri rodinnom dome a pri veľkom komerčnom projekte, napríklad výstavbe nákupného centra,“ uviedol Robert Fico. K zhode došlo aj pri návrhu úpravy výšky podpory v nezamestnanosti. Maximálna výška podpory sa obmedzí z doterajších 1175 eur na priemerný zárobok v národnom hospodárstve.

Ďalšie stretnutie Rady solidarity a rozvoja je naplánované na štvrtok 21. júna 2012 o 7.00 h ráno.

Viac o rokovaní Rady solidarity a rozvoja

Robert Fico po rokovaní Rady solidarity a rozvoja: Zvyšovanie DPH nie je cesta, ktorou sa chceme uberať

Robert Fico: Tak, ako sme sľúbili, zavádzame progresivitu zdanenia pre bohatých

Robert Fico po rokovaní Rady solidarity a rozvoja: Mimoriadne odvody od bánk a regulovaných firiem použijeme na prorastové iniciatívy

„Kompromis a dohody, to sú nástroje, ktoré Vám ponúkam,“ povedal členom Rady solidarity a rozvoja Robert Fico

Tlačová konferencia po rokovaní Rady solidarity a rozvoja8256