Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie

 
Výzva

Kandidáti na člena Rady ÚVO  

Elena Sivová životopis + prax projekt
Juraj Tkáč životopis + prax projekt
Nina Nerušilová životopis + prax projekt
Jaroslav Lexa životopis + prax projekt
Jozef Ráž životopis + prax projekt
Juraj Bugala životopis + prax projekt
Marek Vladár životopis + prax projekt
Martin Garaj životopis + prax projekt

Verejné vypočutie kandidátov sa uskutoční dňa 8.8.2017 a 15.8.2017 od 9:00 hod. v priestoroch Účelového zariadenia Úradu vlády SR - Hotel Bôrik.