Základné údaje

Oficiálny názov: Slovenská republika
Dátum vzniku republiky: 1.1.1993
Štátne zriadenie: republika
Politický systém: parlamentná demokracia
Ústavný systém:

Štátny jazyk: slovenský
Štátne symboly: štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať, štátna hymna
Rozloha: 49 035 km2
Počet obyvateľov: 5 429 763 (k 30.06.2010)
Hustota obyvateľstva: 109/km2
Hlavné mesto: Bratislava (431 061 obyvateľov k 31.12.2009)
Susedné štáty: Česká republika, Poľská republika, Ukrajina, Maďarská republika, Rakúsko

Územnosprávne členenie:

Krajské mestá: Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice

Národnostné zloženie obyvateľstva: národnosť slovenská (85,8 %), maďarská (9,7 %), rómska (1,7 %), česká (0,8 %), rusínska, ukrajinská, ruská, nemecká, poľská a iné (2 %)

Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania: veriaci (84,1 %) z toho: rímskokatolícke (68,9 %), evanjelické a.v. (6,9 %), gréckokatolícke (4,1 %), reformovano kresťanské (2 %), veriacich menších cirkví (1,95%), veriaci neregistrovaných cirkví (0,14%), nezistené (3%), bez vyznania (13.0%)

Prezident republiky: Andrej Kiska
Predseda vlády: Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.
Hlavné politické strany zastúpené v NR SR: Kresťanskodemokratické hnutie, SMER - sociálna demokracia, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Slovenská národná strana, Sloboda a Solidarita, Most – Híd

Mena: Euro, 1 € = 100 centov, (do 31.12. 2008 slovenská koruna, 1 Sk=100 halierov)
Členstvo v medzinárodných org.: EU, NATO, OSN, UNESCO, OECD, OBSE, CERN, WHO, INTERPOL atď.Štátne symboly na stiahnutie;

Slovenský znak na stiahnutie
+formát SVG +formát AI +formát PDF +formát PS

Slovenská vlajka na stiahnutie
+formát SVG +formát AI +formát PDF +formát PS

Pečať Slovenskej republiky na stiahnutie

+formát SVG +formát AI +formát PDF +formát PS

Hymna Slovenskej republiky na stiahnutie

Zvukový súbor Slovenská hymna - Spievaná verzia (MP3)
Zvukový súbor Slovenská hymna - Inštrumentálna verzia (MP3)