Regionálny rozvoj

Kompetencie aktérov regionálneho rozvoja
05.12.2017 Kompetencie aktérov regionálneho rozvoja Projektové centrá Hlavné funkcie metodicky usmerňujú a kontrolujú projekty v rámci okresu v súlade s príslušným akčným plánom (AP), sú prostredníkom medzi žiadateľmi o regionálny príspevok (RP) a sekciou regionálneho rozvoja (sekcia...
Miestne akčné skupiny aj v najmenej rozvinutých okresoch získali milióny
05.12.2017 Miestne akčné skupiny aj v najmenej rozvinutých...Celkovo 138 miliónov eur rozdelí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na rozvoj regiónov. Do vyhlásenej výzvy na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny sa zapojilo 121 subjektov, agrorezort podporí 87 úspešných. Z pätnástich najmenej ...
AKTUÁLNA VÝZVA PRE NAJMENEJ ROZVINUTÉ OKRESY
30.11.2017 AKTUÁLNA VÝZVA PRE NAJMENEJ ROZVINUTÉ OKRESYMinisterstvo životného prostredia SR vyhlásilo v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia v poradí už 32.výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva je zameraná na TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU,...
Vláda SR dnes schválila dodatok k akčnému plánu aj pre okres Svidník
29.11.2017 Vláda SR dnes schválila dodatok k akčnému plánu... Vláda SR na svojom rokovaní dňa 29. novembra 2017 schválila návrh dodatku k akčnému plánu rozvoja okresu Svidník. Po Vranove nad Topľou a Trebišove ide v poradí o zmenu v treťom okrese, ktorý je zaradený medzi dnes už 15 najmenej rozvinutých. Návrhy ...
Aktivity Úradu vlády SR  v koordinácii regionálneho rozvoja – seminár a kompletné kontakty
28.11.2017 Aktivity Úradu vlády SR v koordinácii regionál... Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády SR v stredu 29.11.2017 o 13.00 hodine v priestoroch budovy Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici organizuje pracovné stretnutie na tému kompetencií okresných úradov, centier podpory reg...
Lepší prístup k pitnej vode pre viac obcí
15.11.2017 Lepší prístup k pitnej vode pre viac obcí Dávame do pozornosti  zverejnenie výzvy Ministerstva vnútra SR pod názvom  PRÍSTUP K PITNEJ VODE  na webovej stránke http://www.minv.sk/?OPLZ , kde o nej nájdete aj viac informácií a podrobností.   Výzva, ktorá  je určená pre  1043 obcí zaradených do...
Príručka pre používateľov k definícii malých a stredných podnikov
15.11.2017 Príručka pre používateľov k definícii malých a ...Čo je malý a stredný podnik?  Ako zistiť, či ste ako žiadateľ o regionálny príspevok  malým a stredným podnikom v prípade podania žiadosti o regionálny príspevok? Odpovede na tieto  aj iné otázky v  súvislosti s mikropodnikmi nájdete v príručke, ktorú v...
Nový nástroj tvorby pracovných miest  - jeho vykonávateľom je Úrad vlády SR
08.11.2017 Nový nástroj tvorby pracovných miest - jeho vy... Dňa 02.11.2017 vstúpila do platnosti Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti (schéma pomoci de minimis) po tom, ako ju Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo v Obchodnom vestníku: https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyV...
Novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov z dielne úradu vlády s progresívnymi zmenami
08.11.2017 Novela zákona o podpore najmenej rozvinutých ok... Vedúci úradu vlády Igor Federič predložil na dnešné rokovanie vlády SR návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú vláda SR schválila. Novela prináša viacero progresívnych zmien, ktoré rozširujú pôsobnosť zákona na ďalšie zao...
Komisia začala posudzovať projekty podporujúce regionálny rozvoj
07.11.2017 Komisia začala posudzovať projekty podporujúce ... Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády SR ako gestor vyhlásila v auguste tohto roku Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja.   Do uzávierky podávania žiadostí o dotáciu, teda do 30.septembra 2017, bolo na...

SEKCIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Dunajská 68, 81108 Bratislava

JUDr. Eva Zelizňáková, MSc., PhD. - generálna riaditeľka sekcie
eva.zeliznakova@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 20925886

ODBOR PODPORY REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Ing. Dominika Benická - riaditeľka odboru
Tel: 02 / 20925885
E-mail: dominika.benicka@vlada.gov.sk

Mgr. Michal Kováč
kontaktná osoba pre subjekty územnej spolupráce
Tel: 02 / 20925884
E-mail: michal.kovac@vlada.gov.sk

Mgr. Zuzana Beluská
kontaktná osoba pre okres Sobrance
Tel: 02 / 20925985
E-mail: zuzana.beluska@vlada.gov.sk

Ing. Narcisa Kolačkovská
kontaktná osoba pre okresy Rimavská Sobota, Lučenec, Svidník a Vranov nad Topľou
Tel: 02 / 20925883
E-mail: narcisa.kolackovska@vlada.gov.sk

Ing. Michaela Kolimárová
kontaktná osoba pre okresy Poltár, Revúca, Rožňava a Kežmarok
Tel: 02 / 20925889
E-mail: michaela.kolimarova@vlada.gov.sk

ODBOR STRATÉGIE A METODIKY

Dunajská 68, 81108 Bratislava

Ing. Roman Havlíček - riaditeľ odboru
kontaktná osoba pre prípravu akčných plánov pre okresy Gelnica, Bardejov a Medzilaborce
roman.havlicek@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 20925892

JUDr. Katarína Hanová
Tel: 02 / 20925881
E-mail: katarina.hanova@vlada.gov.sk

RNDr. Jana Kolesárová, PhD.
kontaktná osoba pre okresy Veľký Krtíš, Trebišov a Sabinov
Tel: 02 / 20925887
E-mail: jana.kolesarova@vlada.gov.sk

RNDr. Radovan Skyba
Tel: 02 / 20925873
E-mail: radovan.skyba@vlada.gov.sk

Ing. Attila Tóth, PhD.
Tel: 02 / 20925891
E-mail: attila.toth@vlada.gov.sk


Adresa

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

21895

Dátum poslednej aktualizácie: 24.10.2017