Prvý deň na ITAPE - absolútne novinky v elektronických službách

12.11.2013

        Spustenie nových elektronických služieb ako výstupov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti bolo ústredným leitmotívom prvého dňa Medzinárodného kongresu Itapa, ktorý sa začal 12. novembra v Bratislave.
 
itapa 1
Medzinárodný kongres ITAPA.
Medzi najatraktívnejšie z nich patrila nesporne živá ukážka schopností  inteligentného policajného vozidla. Auto je plne vybavené procesorom a kamerou, ktoré sú prepojené s databázou on-line. Súčasťou je aj  tzv. lustračná konzola. Tá dokáže zistiť informácie o majiteľovi alebo platnosti STK, či emisnej kontroly podľa akéhokoľvek dokladu totožnosti alebo  technického preukazu vozidla, či zosnímania evidenčného čísla vozidla okoloidúceho automobilu. Zabudovaný kamerový systém súčasne  monitoruje priestor pred vozidlom. Nadstavbou sú aj tzv. geopriestorové informácie, ktoré policajnej hliadke ukážu miesto a jeho okolie. Hliadka má tak predstavu o rozmiestnení budov v mieste ich zásahu už vopred a môže si lepšie premyslieť samotnú akciu.  Inteligentné auto taktiež dokáže lokalizovať seba a okolité hliadky, čím opäť poskytuje polícii lepšie plánovanie alebo konštruktívnejší zásah v prípade ich ohrozenia alebo potreby vzájomnej interakcie. Počítač zabudovaný v aute neobsahuje žiadnu databázu, ale všetky informácie získava z procesora on-line kontaktom.  V súčasnosti už brázdi ulice 30 takýchto vozidiel z pilotnej prevádzky a po ukončení projektu ich polícia bude mať 780. Medzi novinky, ktoré určite potešia obyvateľov – majiteľov áut, určite patria aj elektronické služby evidencie vozidiel. Tie umožnia rýchlejšie a efektívnejšie prepisy, prihlásenia a odhlásenia motorových vozidiel. Majiteľ si doma prostredníctvom tejto služby pripraví formulár, získa časenku a na vopred naplánovaný čas sa dostaví aj s vozidlom na príslušný policajný inšpektorát, kde bude v  objednanom čase aj vybavený.
 
itapa 5
Ingeligentné policajné vozidlo prezentované počas medzinárodného kongresu ITAPA.
V rámci nových  elektronických služieb predstavila predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová Integrovaný volebný informačný systém, ktorý bezchybne fungoval uplynulý víkend počas volieb do VÚC. Výhoda systému sa ukázala najmä v rýchlosti sčítavania hlasov,  v odstránení chybovosti napr. zasielaných zápisníc  a pod. Ide o moderný, plne funkčný nástroj, ktorý šetrí čas, finančné prostriedky, eliminuje chyby a nedostatky tzv. ľudského faktora. Táto elektronická služba je treťou dokončenou službou v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti a je univerzálnym volebným informačným systémom pre všetky typy volieb a referend. Doteraz to bolo inak:  pre každé voľby sa do externého prostredia muselo zadávať vypracovanie nového softvéru, čo bolo náročné nielen na čas, ale aj na finančné prostriedky.
 
itapa 2
Norbert Molnár, generálny riaditeľ Sekcie operačných programov Úradu vlády SR.
Na komplexné nasadzovanie elektronických služieb je definitívne pripravený aj portál ÚPVS, známejší pod adresou www.slovensko.sk. Už v tejto chvíli sa na ňom nachádzajú všetky informácie o možnosti získať nový „čipový“ občiansky preukaz (eID). Jednou z panelových prednášok kongresu Itapa bola aj praktická ukážka spôsobu, ako sa prostredníctvom eID prihlásiť a vybaviť si rozličné podania na portáli ÚPVS.  Práve portál slovensko.sk bude  zbernicou elektronických služieb, z ktorých už onedlho budú profitovať najmä naši občania.


Úrad vlády SR – Riadiaci orgán OPIS 

13460