VYPÍSKAJME NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH!

20.11.2014

Úrad vlády SR ako správca programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorý je podporený z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR, organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách 25. novembra 2014 v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR diskusiu za okrúhlym stolom na tému ŠTANDARDIZÁCIA SLUŽIEB PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE - možnosti a limity za účasti poskytovateľov podporných služieb ženám zažívajúcim násilie, prevažne z mimovládneho sektora.

Zavŕšením stretnutia bude verejné podujatie s názvom VYPÍSKAJME NÁSILIE! na Hlavnom námestí v Bratislave o 16:30, ktoré je organizované v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v SR a mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti.

Na podujatí symbolicky vypískame násilie páchané na ženách, aby sme vyjadrili, že násilie na ženách nemá v našej spoločnosti miesto. 

Všetci dostanú píšťalku, aby mohli podporiť iniciatívu za zastavenie násilia páchaného na ženách.
Týmto pozývame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť  a podporiť túto iniciatívu.

25. novembra 2014, Hlavné námestie Bratislava, 16:30 – 17:00 – VŠETCI STE VÍTANÍ! 

Ďakujeme za Vašu podporu.

Úrad vlády SR
Sekcia bilaterálnych finančných nástrojov

16522