Poznáme výhercov projektu úradu vlády Road show 2014 Eurofondy a moje mesto

28.11.2014

Road show 2014 s názvom Eurofondy a moje mesto, ktorú pre študentov stredných a odborných škôl na Slovensku zorganizoval v mesiacoch september a október 2014 Úrad vlády SR v spolupráci s kanceláriou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku ako súčasť osláv 10. výročia vstupu Slovenska republiky do EÚ, a  ktorej základnou myšlienkou bolo zviditeľnenie finančnej pomoci EÚ prostredníctvom originálneho pohľadu mladých ľudí, pozná víťazov – autorov najlepších slohových prác.

Stredoškoláci teda mali možnosť zapojiť sa do súťaže v písaní slohovej práce o ich osobnom vnímaní konkrétnej pomoci a prínosu eurofondov svojmu mestu, okoliu či dokonca im samotným. Žáner bol voľný  - úvaha, rozprávanie, výklad, diskusný príspevok, slávnostný prejav, umelecký opis, báseň, správa, komentár, rozhovor, polemika a iné. Rozsah práce bol limitovaný maximálne na dve strany formátu A4. Mnohí študenti písali o osobnej skúsenosti s projektom, na ktorom sa podieľali, iní zase navrhovali nové riešenia použitia fondov. Našli sa aj kritici, ktorí poukazovali na nehospodárne míňanie finančných prostriedkov. Časť študentov vyjadrila svoj názor netradične  - formou básne.  Práce boli hodnotené odbornou hodnotiacou komisiou. Medzi kritériá patrili najmä uchopenie témy, tvorivosť, originalita, spracovanie a inovatívnosť. Študenti komisiu príjemne prekvapili veľmi dobrou úrovňou svojich prác, ich prepracovanosťou a množstvom vlastných zážitkov. Vybrané práce budú zverejnené na portáli www.nsrr.ska  v špeciálnom vydaní časopisu Eurokompas – v švrťročníku Úradu vlády SR o eurofondoch.

Výhry boli rozdelené podľa poradia, v akom sa účastníci súťaže umiestnili:

1.-5 miesto: Tablet
Čisláková Veronika, Gymnázuim Poštová ,Košice
Šatura Tomáš, Gymnázium Novohradská ,Bratislava
Hudecová Frederika , Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica
Gelnárová Ema, Športové gymnázium J. Herdu,Trnava
Okániková Lucia,Gymnázium Varšavská cesta, Žilina
 
6-10. miesto: Inteligentný mobilný telefón
Brenčičová Natália, Gymnázium A.Einsteina , Bratislava
Liptáková Simona , Gymnázium Poštová, Košice
Antalovičová Katarína, Športové gymnázium J. Herdu ,Trnava
Miková Daniela , Gymnázium Hlinská,  Žilina
Kulifaj Miroslav, Gymnázuim Poštová, Košice
 
 
11.-15. miesto: Kompaktný digitálny fotoaparát
Dobránská Silvia, Gymnázium Poštová,Košice
Izakovič Tomáš , Gymnázium J.G. Tajovského ,Banská Bystrica
Onda Dávid, Gymnázuim Poštová,Košice
Martinčeková Jarmila, Gymnázium Varšavská cesta,Žilina
Hanušovský David, Obchodná akadémia Volgogradská, Prešov
 
 
16.-21. miesto- Digitálny audio prehrávač MP3
Štefaniková Alena, Gymnázium Hlinská,Žilina
Jančuvová Alexandra ,Gymnázium Konštantínova,  Prešov
Piatriková Martina, Gymnázium J.G. Tajovského ,Banská Bystrica
Halajová Barbora, Gymnázium Párovská ,Nitra
Volavková Tereza, Gymnázuim Poštová,Košice                     
Študenti všetkých škôl sa zapojili aj do vypĺňania dotazníka: Európska únia a Slovensko, ktorý bol o základných otázkach fungovania Európskej únie. Študenti v jednotlivých slovenských mestách uspeli nasledovne:
 
1. Priemerná úspešnosť za región Košice 90 %
2. Priemerná úspešnosť za región Žilina 89,5%
3. Priemerná úspešnosť za región Prešov 85,7 %
4. Priemerná úspešnosť za región Nitra 85,5 %
5. Priemerná úspešnosť za región Trnava 83%
6. Priemerná úspešnosť za región Banská Bystrica 83,2%
7. Priemerná úspešnosť za región Trenčín 82 %
8. Priemerná úspešnosť za región Bratislava 77,5 %
 
Informatívna Road show 2014 s názvom Eurofondy  a moje mesto sa začala 16. septembra v Bratislave a pokračovala v Nitre, Trenčíne ,Trnave, Banskej Bystrici, Žiline, Prešove a Košiciach. Na Roadshow 2014 sa zúčastnilo vyše 450 študentov zo 16 škôl, ktorí okrem dotazníka a vypracovaní slohových prác aj živo diskutovali. Zvedaví boli najmä na možnosti štúdia v zahraničí, teda na program Erasmus, a zaujímali ich tiež otázky súvisiace s voľným pohybom v Európe v rámci Schengenského priestoru.
 
Úrad vlády SR
OPTP
16580