S prezidentom Švajčiarskej konfederácie budú hovoriť o vzájomnej spolupráci aj zástupcovia úradu vlády

05.12.2014

V utorok 9. decembra 2014 sa v rámci predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine uskutoční v Bratislave stretnutie predsedov vlád krajín V4 a prezidenta Švajčiarskej konfederácie. V rámci neho sa prezident Švajčiarskej konfederácie    Didier Burkhalter a prezident SR Andrej Kiska zúčastnia sympózia „Švajčiarsko - Slovensko: Rastieme vďaka inováciám“, na ktorom prisľúbili účasť aj predstavitelia   švajčiarskych a slovenských firiem a spoločností, a zúčastnia sa ho aj zástupcovia úradu vlády.  Sympózium sa uskutoční o 10.00 hod. v konferenčnej miestnosti  na Ministerstve zahraničných vecí európskych záležitostí SR.  Jeho cieľom je vytvoriť platformu na diskusiu o základných hodnotách trvalo udržateľného rozvoja Slovenska, perspektívnych inovatívnych konceptoch a efektívnych riešeniach pri spoločných projektoch a diskutovať o zásadných faktoroch úspechu sociálnych podnikov.

Švajčiarska konfederácia prostredníctvom švajčiarskeho finančného mechanizmu a Programu švajčiarsko–slovenskej spolupráce,  ktorého správcom je  Úrad vlády SR, podporuje na Slovensku  aj skvalitnenie služieb v sociálnej oblasti. Na budúci rok, resp. v polovici roka 2016 tak budú ukončené tieto projekty:

-          Cesta pre postihnuté deti a mladistvých -  Domov sociálnych služieb ako centrum komplexných služieb starostlivosti Slovenského červeného kríža
 
-          Vstúpte k nám ...... Domova sociálnych služieb  Košice DOMKO;
 
-          Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa Gréckokatolíckej charity Prešov.
 
Všetky projekty majú ambíciu podporiť integráciu klientov so zdravotným postihnutím do lokálnych komunít, zvýšiť možnosti tzv. podporovaného bývania či podporovaného zamestnávania a kompletne skvalitniť všetky služby, ktoré zariadenia klientom poskytujú. Suma, ktorou sú sociálne projekty podporené, je 3 223 485 Eur,  z toho príspevok Švajčiarskej konfederácie tvorí 3 404 000 CHF.

Okrem financií určených na skvalitnenie starostlivosti o osobys postihnutím prispievajú Švajčiari v aktuálnom programovacom období aj na rozvoj cestovného ruchu najmä v oblasti Tokaja, Vihorlatských vrchov a Slovenského raja, podporu integrácie detí zo sociálne znevýhodnených rómskych komunít v 10 mestách a obciach východného Slovenska, na obnovu a rozvoj infraštruktúry a vybudovanie kanalizácií v 8 obciach na Slovensku, na odborné vzdelávanie študentov stredných odborných škôl a ich prípravu pre trh práce, ďalej na monitoring a výskum lesných ekosystémov a ochranu prírody,  na rozšírenie informačného systému policajného zboru Acheron a zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek Ministerstva vnútra SR, ako aj  rozvoj a technologickú inováciu súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy Ministerstva spravodlivosti SR.
 
Výška švajčiarskeho príspevku na všetkých 21 podporených projektov na Slovensku  je  63 516 000 CHF.

       Úrad vlády SR
       www.vlada.gov.sk
 
      Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
      www.swiss-contribution.sk
16648