Pozvánka na tlačovú konferenciu

02.02.2015

Pozvánka na tlačovú konferenciu

konanú pri príležitosti prvého výročia trvania projektu Pro Monumenta – prevencia údržbou, spojenú s odovzdávaním špeciálnych motorových vozidiel pre potreby projektu.
 
Tlačová    konferencia  sa   uskutoční  dňa  3. februára 2015 o  11.00 hod. v Červenom salóniku Apponyiho Paláca, Múzeum mesta Bratislava, Radničná 1,  Bratislava. Zúčastnia sa jej J.E. veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva Inga Magistad, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR Pavol Šimunič a generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR  Katarína Kosová.

Pro Monumenta – prevencia údržboujenovou činnosťou Pamiatkového úradu SR, vďaka ktorej sa zlepší poznanie o aktuálnom stave vybraných  nehnuteľných kultúrnych pamiatok a ich vlastníci či správcovia  tak získajú kvalifikované informácie o  možnostiach údržby týchto pamiatok. Na mieste sa budú odstraňovať drobné poruchy s využitím  najmodernejších diagnostických postupov a podrobnej metodiky, ktorú pre  účely projektu vypracovali odborníci  v oblasti  pamiatkového a stavebného výskumu. Lepšia schopnosť udržať pamiatku v dobrom stave prispeje k zachovaniu najvýznamnejších súčastí nášho národného kultúrneho dedičstva.

V priebehu roka 2014 sa v rámci Pro Monumenta formou verejnej súťaže obstarali aj tri špeciálne motorové vozidlá -  pojazdné dielne. Ide o vozidlá Fiat Ducato 4x4 so špeciálnou zástavbou aj s plným vybavením nástrojmi a náradím pre potreby monitorovacích skupín.

Projekt Pro Monumenta – prevencia údržbou  oslávil v januári 2015 prvé výročie implementácie. Ide o preddefinovaný  projekt podporený z  Finančného mechanizmu EHP pre roky 2009-2014 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky podľa Programovej dohody medzi Výborom pre finančný mechanizmus založeným Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom a Úradom vlády Slovenskej republiky ako Národným kontaktným bodom zastupujúcim Slovenskú republiku o financovaní Programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva.“

Kontakt a bližšie informácie:
Tatiana Kmecová, kancelária vedúceho ÚV SR, tel: 0915 984 227, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk

Branislav Rezník– vedúci OPÚP a projektový manažér, tel: 0905 483 561,
branislav.reznik@pamiatky.gov.sk
16946