Projekt Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce opäť na Profesiadays

17.02.2016

Odo dnes, stredy 17.februára 2016 do zajtra, štvrtka 18.februára 2016 sa v Inchebe Expo Bratislava koná 7.ročník najväčšieho veľtrhu práce na Slovensku Profesiadays 2016. Svoj stánok v sekcii Vzdelávanie na ňom budú mať aj realizátori projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, ktorý je súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce – správcom programu je Úrad vlády SR.  Návštevníci veľtrhu tak môžu získať kompletné informácie o projekte, o zapojených školách či  výhodách duálneho vzdelávania. Študentky  Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb na Farského ul. 9 v Bratislavepriblížia štúdium nielen na tejto škole, ale  aj systém duálneho vzdelávania v praxi.  Svoju prezentáciu predvedie aj SOŠ sklárska v Lednických Rovniach s partnerským zamestnávateľom Rona. Kompletný program je na stránke: http://www.profesiadays.sk/program/program-vseobecna-zona/hlavne-podium/.
 
Cieľom projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, ktorý je podporený Švajčiarskou konfederáciou a štátnym rozpočtom SR v sume 3 656 108,00 eura ktorý realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania, Aje posilnenie a rozvoj takej spolupráce medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami, aby sa čo najviac študentov z týchto škôl umiestnilo na trhu práce. Pilotný projekt je v súlade s Národným programom reforiem schváleným vládou SR a má sa v ňom overiť fungujúca a výsledky prinášajúca metodika prevzatá zo Švajčiarska.
 
Špeciálna pozornosť je venovaná tým študijným či učebným odborom, o ktoré majú žiaci končiacich ročníkov základných škôl, resp. ich zákonní zástupcovia, minimálny alebo žiadny záujem, avšak trh práce ich požaduje. Do programu boli zaradené také aktivity, aby oslovili všetkých aktérov, ktorých sa problematika týka, teda odbornú aj širokú verejnosť: napríklad prezentácie na odborných súťažiach, olympiády pre žiakov, odborné workshopy, dobročinné akcie, odborné konferencie, prezentácie na burzách práce, dni otvorených dverí, tlačové konferencie, distribúcia filmov na DVD a pod.
 
Švajčiarskych partnerom  projektu je Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB), ktorý jezodpovedný za vzdelávanie všetkých článkov podieľajúcich sa na odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) vo Švajčiarsku. Spolupracuje so zamestnávateľskými zväzmi, zamestnávateľmi a SOŠ. Výskumnú a projekčnú činnosť v oblasti  vykonáva podľa požiadaviek Spolkového úradu pre OVP a technológiu kantónov, zamestnávateľských zväzov, podnikov a vzdelávacích inštitúcii, podieľa sa na tvorbe vzdelávacích nariadení a rámcových učebných plánov požadovaných organizáciami trhu práce.
 
 
Úrad vlády SR – Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
www.swisscontribution.sk
 
 
20108