Tlačová konferencia predsedu vlády SR po rokovaní s predsedom Európskeho parlamentu