Vystúpenie predsedu vlády pred Výborom NR SR pre európske záležitosti