Príhovor na spomienkovom stretnutí na obete chorôb a úrazov pri výkone povolania