Slávnostné otvorenie klientskeho centra štátnej správy v Bratislave