Brífing predsedu vlády SR po zasadnutí Výkonného výboru Digitálnej koalície