Prvé zmluvy na podporu kultúry národnostných menšín už zverejnené

02.03.2016

Po necelých troch týždňoch zasadnutí komisií pre posudzovanie projektov národnostných menšín uchádzajúcich sa o podporu v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2016 je v Centrálnom registri zmlúv zverejnených prvých 5 zmlúv na podporu 18 projektov v celkovej výške 100 478 eur. Znamená to, že prví prijímatelia dotácií budú mať na svojich účtoch financie na realizáciu svojich projektov tento rok v rekordne rýchlom čase.
 
V období od pondelka 15.2.2016 do piatka 26.2.2016 zasadalo osem komisií, a to za moravskú, českú, chorvátsku, židovskú, srbskú, ukrajinskú a rómsku národnostnú menšinu, ako aj komisia pre mutikultúrne a interetnické aktivity s takýmito výsledkami:
 
Komisia pre Počet posudzovaných projektov Počet odporučených projektov Suma v €
moravskú národnostnú menšinu 11 7 30 489
českú  národnostnú menšinu 49 45 229 815
chorvátsku národnostnú menšinu 10 8 48 064
židovskú národnostnú menšinu 32 20 52 825
pre multikultúrne a interetnické aktivity 120 78 232 754
srbskú národnostnú menšinu 10 9 28 706
ukrajinskú národnostnú menšinu 26 21 100 673
rómsku národnostnú menšinu 239 152 664 152


V hodnotení projektov národnostných menšín budú do konca tohto týždňa pokračovať komisie pre poľskú a nemeckú národnostnú menšinu, posledné dve komisie pre maďarskú národnostnú menšinu začnú svoje zasadnutia 10. marca 2016. Paralelne bude pokračovať proces uzatvárania zmlúv s úspešnými žiadateľmi projektov tých národnostných menšín, u ktorých príslušné komisie už ukončili svoju činnosť.
  
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk

20235