Ďalšie dve obce na východnom Slovensku majú nové kanalizácie a čističky odpadových vôd

09.09.2016

Švajčiarska konfederácia v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu, ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky, podporuje okrem iných projektov aj výstavbu kanalizácií a čističiek odpadových vôd v obciach, ktoré nemôžu čerpať pre tento účel prostriedky z európskych štrukturálnych fondov. Ďalšie dve obce už túto sobotu, 10.septembra 2016, odovzdajú zrealizované projekty do užívania.
 
Slávnostné odovzdania diel sa za účasti zástupcov Švajčiarskej konfederácie a Úradu vlády SR uskutočnia v Kultúrnom  dome v Tušiciach o 9:30 hodine  a v areáli parku pred ZŠ P.K. Hostinského v Gemerskej Polome popoludní o 14.tej hodine.
 
Cieľom projektu Tušice – Tušická Nová Ves – Horovce kanalizácia a ČOV I.a II. etapa je zlepšiť služby komunálnej infraštruktúry v oblasti zberu a čistenia odpadových vôd  pre 2 115 obyvateľov všetkých troch obcí, ako aj ochrániť spodné a povrchové vody v povodí rieky Ondava. Vďaka projektu sa vybudovalo, resp. sfunkčnilo spolu 14 kilometrov verejnej kanalizácie a 516 nových domových kanalizačných prípojok.  Mechanicko-biologická čistička odpadových vôd bola vybudovaná v katastri obce Horovce je schopná vyčistiť až 308 m3 odpadových vôd za deň.
 
Podobný cieľ sledoval projekt aj v obci Gemerská Poloma s 2056 obyvateľmi, ktorí sa vďaka novým 510 kanalizačným prípojkám môžu napojiť na 9,9 km verejnej  kanalizácie. Čistička odpadových vôd v katastri obce je schopná vyčistiť denne  200 m3 odpadových vôd a aj vďaka inovatívnej technológii ultrafiltrácie výrazne prispeje k ochrane povrchových a spodných vôd v povodí toku rieky Slaná.
 
V rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu budovalo kanalizáciu a čističky odpadových vôd  spolu osem  obcí, sedem z nich   - rátajúc aj Tušice  a Gemerskú PolomU – už svoje projekty ukončilo.
 
Viac informácií nájdete na: http://www.swiss-contribution.sk/obec-gemerska-poloma/; http://www.swiss-contribution.sk/obec-tusice/.
 
Úrad vlády SR – Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
www.vlada.gov.sk
www.swiss-contribution.sk
 Švajčiarska konfederácia v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu, ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky, podporuje okrem iných projektov aj výstavbu kanalizácií a čističiek odpadových vôd v obciach, ktoré nemôžu čerpať pre tento účel prostriedky z európskych štrukturálnych fondov. Ďalšie dve obce už túto sobotu, 10.septembra 2016, odovzdajú zrealizované projekty do užívania.
 
Slávnostné odovzdania diel sa za účasti zástupcov Švajčiarskej konfederácie a Úradu vlády SR uskutočnia v Kultúrnom  dome v Tušiciach o 9:30 hodine  a v areáli parku pred ZŠ P.K. Hostinského v Gemerskej Polome popoludní o 14.tej hodine.
 
Cieľom projektu Tušice – Tušická Nová Ves – Horovce kanalizácia a ČOV I.a II. etapa je zlepšiť služby komunálnej infraštruktúry v oblasti zberu a čistenia odpadových vôd  pre 2 115 obyvateľov všetkých troch obcí, ako aj ochrániť spodné a povrchové vody v povodí rieky Ondava. Vďaka projektu sa vybudovalo, resp. sfunkčnilo spolu 14 kilometrov verejnej kanalizácie a 516 nových domových kanalizačných prípojok.  Mechanicko-biologická čistička odpadových vôd bola vybudovaná v katastri obce Horovce je schopná vyčistiť až 308 m3 odpadových vôd za deň.
 
Podobný cieľ sledoval projekt aj v obci Gemerská Poloma s 2056 obyvateľmi, ktorí sa vďaka novým 510 kanalizačným prípojkám môžu napojiť na 9,9 km verejnej  kanalizácie. Čistička odpadových vôd v katastri obce je schopná vyčistiť denne  200 m3 odpadových vôd a aj vďaka inovatívnej technológii ultrafiltrácie výrazne prispeje k ochrane povrchových a spodných vôd v povodí toku rieky Slaná.
 
V rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu budovalo kanalizáciu a čističky odpadových vôd  spolu osem  obcí, sedem z nich   - rátajúc aj Tušice  a Gemerskú PolomU – už svoje projekty ukončilo.
 
Viac informácií nájdete na: http://www.swiss-contribution.sk/obec-gemerska-poloma/; http://www.swiss-contribution.sk/obec-tusice/.
 
Úrad vlády SR – Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
www.vlada.gov.sk
www.swiss-contribution.sk
 
21077