Kláštor Hronský Beňadik vďaka projektu a grantom EHP v novom šate a s novými možnosťami

29.03.2017

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra v spolupráci s obcou Hronský Beňadik organizuje zajtra, vo štvrtok 30.3.2017 o 13.tej hodine záverečnú konferenciu pri príležitosti ukončenia projektu:  Obnova časti bývalého kláštora Benediktínov v Hronskom Beňadiku za účelom jeho sprístupnenia širokej verejnosti a dobudovania turistickej infraštruktúry.  Projekt bol podporený Grantmi EHP z obdobia 2010 - 2014vo výške takmer 509 000 eur. Národným kontaktným bodom Finančného mechanizmu EHP je Úrad vlády SRa zároveň je Správca programu, v rámci ktorého sa tento prínosný projekt realizoval.   Súčasťou konferencie bude aj vernisáž výstavy fotografií, ktoré mapujú záchranu kultúrnych pamiatok v SR vďaka Grantom EHP a Nórska  a ďalšie zaujímavé atrakcie.
 
Vďaka projektu sa podarilo zachrániť časť unikátneho benediktínskeho  kláštora s chrámom a celým komplexom budov, ktorý ohromuje návštevníkov svojou monumentálnosťou a spojením gotiky, renesancie i baroka.
V rámci projektu boli realizované  najmä záchranné práce na obnove opátskeho krídla s baštou a sýpke s baštou. V minulosti Nitrianske biskupstvo zrekonštruovalo krov a strechu, obnovené boli výplne otvorov. Súčasťou projektu boli aj  reštaurátorské práce  na severnej  fasáde opátskeho krídla, na rôznych kamenných portáloch, obnova klenieb aj na objekte sýpky a pod.

Vďaka tejto rekonštrukcii mohli vzniknúť aj priestory (multifunkčná sála, malá sála) na organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských aktivít s  expozíciou o dejinách kláštora počas rôznych storočí, o fungovaní rehoľníkov, ako aj o internačnom tábore z dôb socializmu.  Vďaka projektu sa mohla komplexne zlepšiť aj turistická infraštruktúra.
 
Vstup médií na podujatie je voľný.
 
Kontakt: Tatiana Kmecová, tatianakmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
22059