Nitriansky hrad sa vďaka projektu stal moderným turistickým centrom

20.04.2017

Ďalší úspešný projekt programu Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva!
 

Projekt Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad –  vrátane obnovy jeho častí realizovala Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra vďaka grantu  Finančného mechanizmu EHP, ako aj štátneho rozpočtu vo výške takmer 700 000 eur. Spolufinancovanie prijímateľa predstavovalo sumu 123 144 eur.  Správcom programu je Úrad vlády Slovenskej republiky.
 
Výsledky projektu budú predstavené na záverečnej konferencii v piatok, 21.apríla 2017 v o 10.30 hodine v Aule kňažského seminára sv. Gorazda v Nitre za účasti  
J.E. Ingy Magistat, veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva v SR, Úradu vlády SR, realizátora projektu a ďalších hostí.
 
Pri príležitosti ukončenia projektu sa o 13.tej hodine začne Otváracia slávnosť na Nitrianskom hrade s bohatým programom: koncerty, remeselné dielne, výstupy na vežu, vystúpia aj Gajdošskí trogári či Sokoliar Tomáš.  Návštevníci hradu si budú môcť pozrieť aj novú expozíciu liturgických odevov a navštíviť novootvorené Castellum Café.
 
Vďaka projektu sa podarilo zlepšiť  a doplniť chýbajúcu turistickú infraštruktúru Nitrianskeho hradu vybudovaním nového náučného chodníka s mobiliárom a informačnými tabuľami o histórii hradu a podhradia, faune a flóre jeho okolia, ale aj nového informačno-oddychového centra pre turistov a pod.  Sprístupnili sa  vybrané, doposiaľ verejnosti neprístupné časti hradu, akými sú hradná pivnica či veža Katedrály sv. Emeráma prostredníctvom terasy a kamennej balustrády.  Opravil sa historický hradný múr a obnovilo sa tiež parkovisko.

V súčasnosti hrad plní úlohu rezidencie biskupa, je sídlom kancelárií biskupského úradu a zvýrazniť treba aj jeho postavenie ako dominanty mesta Nitra, vyhľadávanej turistickej destinácie.

 
Kontakt pre médiá:   
Veronika Pleštinská; dieceznemuzeum@gmail.com;  +421 903 982 802
Tatiana Kmecová;   tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227

Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.eeagrants.sk
www.vlada.gov.sk


Biskupstvo Nitra
www.biskupstvo-nitra.sk

 
22133