Roadshow 2017 Úradu vlády SR ukončila svoju putovnú časť po stredných školách a gymnáziách

16.10.2017

Uplynulý  piatok sa na dvoch stredných školách v Skalici skončila prvá, tzv. putovná  časť súťaže  Roadshow 2017, ktorú pripravil a realizuje Úrad vlády SR pre študentov tretích ročníkov stredných odborných škôl a gymnázií s cieľom priblížiť mladým ľuďom tematiku podpory eurofondov a inšpirovať ich v príprave konkrétneho projektového zámeru, s ktorým môžu vyhrať zaujímavé ceny tak pre seba, ako aj pre školu, ktorú navštevujú: televízory, taplety a smartfóny

Minulý týždeň lektori Úradu vlády SR zavítali do viacerých miest a škôl – v Gelnici, Bardejove, Starej Ľubovni, Levoči,  Námestove, Kysuckom Novom Meste, Dolnom Kubíne, Senici a spomínanej Skalici, pričom spolu za dva týždne navštívili 32 tried a oslovili takmer  tisíc študentov. Podujatie pozostávalo z informačného stretnutia a prezentácie, počas ktorej boli študenti oboznámení s princípmi čerpania fondov, ako aj s konkrétnymi informáciami o operačných programoch či podmienkach súťaže.  
 
Do Roadshow 2017  môže každá škola zapojiť maximálne 3 družstvá pozostávajúce zo štyroch študentov, ktorých úlohou bude vypracovať samostatný a originálny projektový zámer  reflektujúci najmä  potreby ich okolia či regiónu. Vzhľadom na bohatú diskusiu, prejavené vedomosti študentov o EÚ či eurofondoch, ako aj  veľký záujem o súťaž,  je predpoklad, že tímy stredoškolákov pripravia naozaj zaujímavé a inšpiratívne projekty.  
 
Termín ich odoslania na adresu Úradu vlády SR je31.december 2017.  Projekty bude následne posudzovať odborná porota zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov, ktorá určí umiestnenie na prvých troch miestach.
 
Kompletné informácie o súťaži sú uvedené na stránke www.eufondy.sk v časti Novinky: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/roadshow-2017-dolezite-informacie- pre-studentov-a-skoly/.
 
 
Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.eurondy.sk
 
 
22837