Výsledok prvej časti hromadného výberového konania z absolventov

09.03.2018

Výsledok prvej časti hromadného výberového konania z absolventov
 
Prvej časti hromadného výberového konania z absolventov, ktorá sa uskutočnila na Úrade vlády SR dňa 27. februára 2018, sa zúčastnilo 98 zo 148 uchádzačov, ktorí boli zaradení do tohto výberového konania po splnení všetkých jeho predpokladov a požiadaviek. Všeobecný test a test zo štátneho jazyka úspešne zvládlo až 82 uchádzačov, iba 16  bolo neúspešných.
 
Úspešní uchádzači z prvej časti hromadného výberového konania budú na dva roky zaradení do registra úspešných absolventov a môžu sa hlásiť na druhú časť hromadného výberového konania, ktorú už vyhlasuje konkrétny služobný úrad, napr. ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy. Úlohou prvej časti hromadného výberového konania bol teda „predvýber“ a evidencia úspešných absolventov v registri pre ich ďalšie možné uplatnenie v štátnej službe. Výsledok prvej časti hromadného výberového konania ako vôbec prvého od účinnosti nového zákona o štátnej službe je zverejnený na: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/3665  .
 
Ak ktorýkoľvek služobný úrad vyhlási druhú časť hromadného výberového konania, systém automaticky odošle notifikáciu o vyhlásení druhej časti hromadného výberového konania do e-mailovej schránky alebo do elektronickej schránky tým absolventom, ktorí sú evidovaní v registri úspešných absolventov a pri prihlásení sa do prvej časti hromadného výberového konania v elektronickej podobe  si zvolili  doručovanie písomností do e-mailovej schránky, resp. sa do nej prihlásili v elektronickej podobe s autentifikáciou (použitím eID karty).
 
Tým úspešným uchádzačom, ktorí sa prihlásili do prvej časti hromadného výberového konania v listinnej podobe, odporúčame sledovať  stránku:  https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList, na ktorej sa nachádzajú kompletné informácie o všetkých vyhlásených výberových konaniach na štátnozamestnanecké miesta.
 
Úrad vlády SR vyhlásil prvú časť hromadného výberového konania z absolventov v decembri minulého roka. Prihlasovať sa mohli iba tí absolventi, ktorí mali menej ako 30 rokov a ukončili vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa najneskôr pred dvoma rokmi.
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
23341