Okres Bardejov má ambíciu vytvoriť viac ako 1 300 nových pracovných miest

04.07.2018

Vytvorenie presne 1370  nových pracovných miest, investície do sociálnych podnikov a už existujúcich výrobných kapacít, znižovanie odlivu mladých ľudí či zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov, najmä uchádzačov o zamestnanie –  aj toto  sú  hlavné ciele Akčného plánu rozvoja okresu Bardejov, ktorý dnes vláda Slovenskej republiky schválila na svojom výjazdovom rokovaní v Bardejove. 

Dôraz je v ňom kladený aj na podporu konkurencieschopných podnikateľských subjektov s tradíciou a pevnou pozíciou na trhu predovšetkým prostredníctvom inovácie technologického vybavenia a ďalších podporných investícií, ktoré synergicky vytvoria nové pracovné miesta v okrese, ale aj na využitie inovatívnych riešení založených na koordinácii opatrení integrujúcich ekonomickú, sociálnu a environmentálnu kvalitu rozvoja, cezhraničné a zahraničné skúsenosti a zvyšovanie kvality a dostupnosti verejných služieb, ako aj na skvalitňovanie infraštruktúry vrátane investovania do vlastných kapacít a infraštruktúry aj formou pilotných rozvojových projektov.

Pre naplnenie týchto cieľov bude využité viaczdrojové financovanie v celkovej výške 169 milióna eur, z čoho vyše 60 miliónov eur by malo byť poskytnutých z programov spolufinancovaných z EŠIF. Výška prostriedkov vyčlenených na regionálny príspevok predstavuje 3 765 000 eur, ktoré budú s výnimkou roka 2018 uvoľňované na realizáciu jednotlivých projektov na základe ročných priorít odsúhlasených vládou.

Aj okres Bardejov bude podporený ďalším 1 miliónom eur na akútne či nevyhnutné rekonštrukcie a opravy miestnych významných budov, ciest a chodníkov, škôl, ale aj na športoviská a šport,  folklór či miestne historické pamiatky.

Od roku 2015 doposiaľ bolo obciam či organizáciám okresu Bardejov poskytnutých z   dotačných programov Úradu vlády SR, akými sú Kultúrna národnostných menšín a Podpora rozvoja športu,  ale aj z rezervy predsedu vlády SR, Grantov EHP či tzv.nórskych grantov  financie vo výške  takmer 720 000 eur.

Projektom podporeným najvyššou sumou bol projekt v rámci Grantov EHP - Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy, čím sa prispelo k záchrane unikátnej pamiatky zapísanej v zozname UNESCO.

Na tlačovej konferencii uskutočnenej po výjazdovom rokovaní vlády SR v Bardejove oznámil predseda vlády SR Peter Pellegrini, že vláda SR na svojom dnešnom rokovaní schválila navýšenie financií pre Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach z pôvodných 25 000 eur určených na rekonštrukciu exteriéru a interiéru múzea o ďalších 100 000 eur, ktoré podľa premiéra môžu byť použité aj na prípravu projektu pre rozsiahlejšiu rekonštrukciu tohto unikátneho múzea lákajúceho turistov z domova aj zo zahraničia. 
 

Úrad vlády SR

www.vlada.gov.sk