Peter Pellegrini: Počas predsedníctva V4 chceme otvárať pozitívne proeurópske témy