Úrad vlády SR hľadá nového poskytovateľa strážnej služby

10.09.2018

Úrad vlády SR realizuje verejnú súťaž na zákazku: Zabezpečenie strážnej služby pre objekty Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorej cieľom je v súlade so zákonom 473/2005 Z.z. zabezpečiť  vo vybraných objektoch v správe Úradu vlády SR vrátane NKP Rusovce ochranu objektov a majetku proti krádeži, vandalizmu, nepovolenému vstupu a pohybu cudzích osôb vo vymedzenom priestore, riešenie krízových situácií, ohlasovaciu povinnosť či vykonávanie vonkajšej pochôdzkovej činnosti.
 
Predpokladaná hodnota zákazky  vo výške 803 557,64 eur bez DPH bola vypočítaná na základe trhových konzultácií s tromi hospodárskymi subjektmi. Kritériom je najnižšia cena za celý predmet zákazky, t.j. za všetky požadované služby vrátane DPH.
 
Súťažné podklady na uvedenú zákazku sú zverejnené na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/416342 .
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
24991