Predseda vlády SR

Agresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Peter Pellegrini
E-mail:premier
Telefóny:02/20925393
Fax:02/54415484