Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky

23.09.2019

V pondelok dňa 23. septembra 2019 o 8,30 h sa bude konať na Úrade vlády SR v Bratislave  v zasadačke č. 101 rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky pod vedením jej predseduministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richteras nasledovným programom:
 
Program:  
1.      Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Predkladá: MF SR
 
2.      Návrh zákona, ktorým sa  mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá: ÚV SR    
 
3.      Návrh zákona o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá: MH SR                                       
 
4.      Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva
Predkladá: MPRV SR                      
 
5.      Návrh zákona o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní
Predkladá: MŠVVŠ SR                                
 
6.      Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020
Predkladá: MPSVR SR
 
7.      Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Erika TOMÁŠA a Roberta FICA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1624)
 
8.      Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá: MV SR
9.      Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá: MV SR, MF SR, MS SR
 
10.  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá: MŠVVŠ SR
 
11.  Návrh zákona o územnom plánovaní
Predkladá: MDV SR
 
12.  Návrh zákona o výstavbe (stavebný zákon)
Predkladá: MDV SR
 
13.  Rôzne
 
Po skončení rokovania sa uskutoční brífing
26965