Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky

14.10.2019

V pondelok dňa 14. októbra 2019 o 9,00 h sa bude konať na Úrade vlády SR v Bratislave  v zasadačke č. 101 mimoriadne rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky pod vedením jej predsedu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera s nasledovným programom:
 
 
Program:
 1. Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2020
  Predkladá: MF SR                                                       
   
 2. Návrh zákona o územnom plánovaní
  Predkladá: MDV SR
   
 3. Návrh zákona o výstavbe (stavebný zákon)
  Predkladá: MDV SR
   
 4. Rôzne
Po skončení rokovania sa uskutoční brífing.

27030