> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 21.03.2020 do 15.05.2023

Karel Hirman


minister hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva SR