Aktuálne adresy nápomocné v boji proti koronavírusu v Slovenskej republike

03.04.2020

Úrad vlády SR zriadil a sfunkčnil dve kontaktné adresy, ktoré prispejú k väčšej informovanosti o situácii s COVID-19 v Slovenskej republike, a budú tiež platformou na prijímanie ponúk rôznorodej pomoci od občanov, firiem či iných subjektov.
 
Na adrese koronachcemvediet@vlada.gov.sk sa môžu informovať všetci, ktorí potrebujú informácie o koronavíruse či prijatých opatreniach, ktoré nebolo možné dohľadať na iných webových sídlach.
 
Adresu koronachcempomoct@vlada.gov.sk môžu využiť všetci tí, ktorí chcú akýmkoľvek spôsobom byť nápomocní v boji proti koronavírusu, napríklad ponukou služieb, tovaru, inováciami, nápadmi a podobne.
 
Na otázky odpovedá analytický a podporný tím pracovníkov Úradu vlády SR a dobrovoľníkov  v spolupráci s ministerstvami a ostatnými orgánmi štátnej správy pod gesciou permantentného krízového štábu so sídlom na Úrade vlády SR.
Úrad vlády SR

www.vlada.gov.sk
27475