Bezpečnostná rada SR požiadala Národné bezpečnostné analytické centrum o intenzívne monitorovanie situácie na Srí Lanke

24.04.2019

Bezpečnostná rada SR požiadala Národné bezpečnostné analytické centrum (NBAC) v spolupráci s MZV a EZ SR o intenzívne monitorovanie situácie na Srí Lanke v súvislosti s aktuálnymi udalosťami a takisto aby na dennej báze vyhodnocovali aktuálnu bezpečnostnú situáciu pre našich občanov. V prípade potreby očakávame od NBAC návrh opatrení na zabezpečenie ich prípadného bezpečného návratu domov do vlasti.
 

26507