Blíži sa koniec rekonštrukčných prác na Nitrianskom hrade

05.04.2016

Zajtra, v stredu 6.apríla 2016 sa o 11.tej hodine začne II. konferencia  k projektu Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad –  vrátane obnovy jeho častí v Aule kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.  Atraktívnou súčasťou konferencie, ktorá zúčastnených oboznámi s doterajšími výsledkami projektu, bude vôbec prvá obhliadka novovybudovaného objektu služieb pre turistov,  nových chodníkov či zrekonštruovanej pivnice pod palácom a ďalších objektov. Projekt realizuje Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitravďaka grantu  Finančného mechanizmu EHP, ako aj štátneho rozpočtu vo výške takmer 700 000 eur. Spolufinancovanie prijímateľa, ktorým je  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra,  predstavuje sumu  123 144 eur.   Správcom grantov je Úrad vlády Slovenskej republiky.

 
Projektom sa vyrieši, ale najmä zlepší  a doplní chýbajúca turistická infraštruktúra Nitrianskeho hradu. Jeho súčasťou sú aj  aktivity zamerané na obnovu a sprístupnenie vybraných neprístupných častí hradu ako Národnej kultúrnej pamiatky. Ide najmä o obnovu a rekonštrukciu hradnej pivnice a jej sprístupnenie verejnosti, sprístupnenie veže katedrály sv. Emerána prostredníctvom terasy a kamennej balustrády. Súčasťou projektu je prebudovanie prístupového chodníka na náučný chodník s mobiliárom a  informačnými tabuľami o histórii hradu, podhradia, faune i flóre jeho okolia.  Najväčšiu časť projektu tvorí nový oddychový priestor pod hradbami horného hradu a vybudovanie objektu služieb ako príjemného zázemia pre turistov, miesta pre oddych i posedenie. Vďaka tomu sa opraví aj historický hradný múr, obnoví parkovisko a chodník, na ktorom pribudne nové osvetlenie.  Slávnostné otvorenie objektu služieb turistom je naplánované na 26.júna 2016.
 
V súčasnosti hrad plní úlohu rezidencie biskupa, je sídlom kancelárií biskupského úradu a zvýrazniť treba aj jeho postavenie ako dominanty mesta Nitra, vyhľadávanej turistickej destinácie.
 
Kontakt pre médiá:
                  Veronika Pleštinská; dieceznemuzeum@gmail.com;  +421 903 982 802
                  Tatiana Kmecová;   tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.eeagrants.sk
 
Biskupstvo Nitra
www.biskupstvo-nitra.sk
 
 
20347