Blíži sa vyhlásenie tretej výzvy na projekty Interreg Stredná Európa - úrad vlády pripravuje národný informačný deň

05.09.2017

Úrad vlády SR vo funkcii Národného kontaktného bodu  organizuje   26. septembra 2017 o 9:30 hod. v Hoteli Bôrik Národný informačný deň k tretej výzve na predkladanie projektov Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 pre všetkých záujemcov predkladať svoje projekty a uchádzať sa o ich finančnú podporu. Na podujatí budú poskytnuté informácie o aktuálnom stave  implementácie programu, detaily o tretej výzve, príklad realizácie úspešného projektu, prezentácie špecifických cieľov, ako aj tipov pre rozvoj projektov vrátane usmernenia, ako tvoriť rozpočet ich rozpočet.

V rámci tretej výzvy programu Interreg Stredná Európa bude možné predkladať projekty od 21. septembra 2017 až do 25. januára 2018.Na podporu nových projektov je vyčlenených 60 mil.  eur. Výzva bude otvorená pre väčšinu špecifických cieľov programu, pričom podporené budú:
 
-          nové mechanizmy zavádzania inovácií na trh, 
-          zvýšenie energetickej efektívnosti vo verejných infraštruktúrach,
-          stratégie venujúce sa  napojeniu okrajových oblastí na dopravnú sieť TEN-T,
-          zlepšenie regionálnych systémov verejnej dopravy,
-          stratégie multimodálnych ekologických riešení nákladnej dopravy,
-          logistika šetrná k životnému prostrediu
-          udržateľné využívanie prírodných a kultúrnych zdrojov
-          kultúrny a kreatívny priemysel.
 
Podmienkou zapojenia sa do programu je vytvorenie nadnárodného partnerstva z minimálne troch projektových partnerov z aspoň troch rôznych krajín. Ideálne partnerstvo by malo byť multisektorové, t.j. také, ktoré zahŕňa napr. štátne orgány, obce, samosprávne kraje, výskumné inštitúcie, podniky a vzdelávacie inštitúcie. Podrobné informácie o tretej výzve zverejnil Spoločný sekretariát na stránke http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Third-call-focus.html.
Na  avizované podujatie je potrebné sa registrovať zaslaním priloženej návratky na adresu ivan.zemko@vlada.gov.sk, najneskôr do 15. septembra 2017.  Z dôvodu obmedzenej kapacity saza jednu inštitúciu  môžu zúčastniť maximálne 3 osoby.
Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že Program Interreg Stredná Európa organizuje v dňoch 21.-22. septembra 2017  v Berlíne konferenciu pri príležitosti 20. výročia nadnárodnej spolupráce v strednej Európe. Na konferenciu je možné sa registrovať na odkaze https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegistrationAE2017, kde záujemcovia nájdu aj program. Na podujatí budú prezentované doterajšie úspechy nadnárodnej  spolupráce v stredoeurópskom priestore a zároveň bude poskytnutá možnosť nadviazania kontaktov pre budúcu spoluprácu (networking). V rámci tohto podujatia vyhlási riadiaci orgán programu tretiu výzvu.

Národný kontaktný bod zriadil novú webstránkuwww.centraleurope.vlada.gov.sk, na ktorej zverejňuje informácie o výzvach, podujatiach, projektoch, ako aj o kontrole výdavkov.
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk
22680